Metal Industry Work

Činnosť

Zéger Kft - A Kinematic faipari gépek gyártója

Naše stroje pre drevársky priemysel slúzia na:

 • omietanie a rozmietanie reziva
 • vykracovanie hranolov, optimalizácia
 • pozdåzne lepenie , nekonečný vlys
 • lepenie hranolov a škárovky
 • výroba intarzia parketov
 • opracovanie materiálov pomocou CNC frézovacého a vŕtacieho centra


Pre prvotné spracovanie dreva vyrábame nasledovné stroje:

 • jednokotúčová omietacia a rozmietacia píla
 • dvojkotúčová omietacia a rozmietacia píla
 • optimalizačná vykracovacia píla


Pre výší stupeò opracovanie dreva ponúkame nasledovné stroje:

 • stroje na výrobu pozdåzne lepených hranolov(cinkovacie stroje)
 • výrobná linka na výrobu lepených stavebných hranolov
 • pozdåzne a stenové lisy pre výrobu lepených hranolov a tabúµ
 • linka na výrobu intarzia parketov
 • CNC obrábací centrum

Stroje ponúkame jednotlivo, aj ako výrobné linky usporiadané podša výrobnej technológie. Naše technológie ponúkame na Maďarskom, Slovenskom ,Poµskom a Ukrajinskom trhu.

 

Window size:656 x 544
Viewport size:640 x 443